• Black Instagram Icon
Search

DAŽNIAUSIAI VARTOJAMŲ ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS TERMINŲ ŽODYNĖLIS (I-M)


Insoliacija - teritorijų, pastatų ir patalpų apšvita tiesioginiais saulės spinduliais;Inžineriniai statiniai - bendrasis terminas, kuris apibrėžia susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, kanalus ir pan., taip pat visus kitus statinius, kurie nėra pastatai;


Inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais;


Išilginis nuolydis - takų ar šaligatvių nuolydis, lygiagretus su pagrindine judėjimo kryptimi;


Išorinė nelaikančioji siena – išorinės ar vidinės sienos (pertvaros) laikančios tik nuosavą svorį;


Kambarys - patalpa, apribota perdangomis (denginiu) ir sienomis (pertvaromis) nuo grindų iki lubų, ne mažesnio kaip 4 m2 grindų ploto (kurioje galima pastatyti lovą), tenkinanti gyvenamosioms patalpoms nustatytus higienos reikalavimus. Prie kambarių priskiriami miegamieji, valgomieji, svetainės, gyvenamieji kambariai, virtuvės ir kitos gyventi tinkančios šiltos patalpos, kurių grindų plotas didesnis kaip 4 m2 (kai kuriems gyvenamųjų pastatų tipams teisės aktais gali būti nustatytas kitoks minimalus kambario grindų plotas);


Laikinas statinys – statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinų statinių naudojimo terminas gali būti pratęstas. Laikinų statinių, kurių naudojimo terminas suinteresuotųjų asmenų prašymu pratęsiamas, naudojimo termino pratęsimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo turto registre neregistruojami;


Laikančiosios sienos – išorinės ir vidinės sienos, laikančios apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrinančios statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą;


Lodža - prieinama iš pastato (namo) vidaus aikštelė su perdanga (denginiu) ir sienomis iš trijų pusių, kuri iš ketvirtos pusės atitvaros neturi arba ji padaryta iš stiklo ar kitos skaidrios medžiagos. Lodža nuo fasado plokštumos gali būti įtraukta į pastato vidų arba išsikišusi į lauką;


Mansarda – pastogėje įrengtas aukštas arba jo dalis, kurio (kurios) dalis sienų gali būti nuožulnios ir kurį (kurią) paprastai riboja pastato viršutinio aukšto perdanga, šlaitinis stogas ir išorės sienos;


Mezoninas - virš viršutinės pastato dalies įrengtas pusaukštis, turintis bendrą stogą su žemiau esančiu aukštu ir kurio plotas mažesnis už žemiau esančio aukšto plotą;


Mėgėjų sodo sklypas (sodo sklypas) – mėgėjų sodo teritorijoje pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais žemės sklypas;7 views

© 2019 by ARCH ARTE

 

  • Individualių namų projektavimo paslaugos. Statybos leidimo išėmimo paslaugos. Namo pridavimo paslaugos. info@archarte.lt   Gervių g. 30, Saldenės km., Vilniaus raj. tel. 861064569  į.k. 303465413   PVM mokėtojo kodas  LT100013167516